Bispo (free) Typeface

Futuracha the font [free]

Growl – Free Font

Valencia free font

Cookie / typeface